Winkelsurveillance

Winkeldiefstal is helaas aan de orde van de dag.

 

Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen.

 

Het winkelpersoneel heeft vaak niet de mogelijkheid om toezicht te houden. De beveiligingsbeambten van S&S Security ontlasten uw personeel van deze taak.

 

Winkelsurveillance heeft niet alleen een sterk preventieve werking, maar zorgt er ook voor dat de winkelende klanten zich veiliger voelen. Daarnaast kan de surveillant bij overtreding van de regels zelfstandig ingrijpen. Bij strafbare feiten licht de surveillant de bedrijfsleiding en eventueel de politie in.