Objectbeveiliging

Bedrijven lopen jaarlijks veel schade op als gevolg van diefstal, inbraak en fraude.

Een inbraak, brand of storing kan naast directe schade ook leiden tot onderbreking van uw bedrijfsproces.

 

Safe en Secure Security handelt bij objectbeveiliging uit twee oogpunten: preventie van brand en criminaliteit enerzijds en continuïteit van uw bedrijf anderzijds. Aangezien elk bedrijf en bedrijfsproces uniek is, zijn er geen standaardoplossingen voor objectbeveiliging

 

Met het oog op de basisuitgangspunten van objectbeveiliging, maken we voor uw bedrijf een op maat gesneden oplossing.

 

Wie rustig wil slapen laat bewaking van zijn bedrijf en/of terrein tijdens de nacht en het weekend aan deskundigen over.

 

Safe en Secure Security zorgt voor deskundig, betrouwbaar personeel dat buiten kantooruren uw pand bewaakt. Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook met vernielingen en sabotage van de bouwprojecten. Dit levert niet alleen grote directe (financi├źle) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden.

 

Safe en Secure Security heeft verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen. Daarnaast kunnen de beveiligers van Safe en Secure Security ook voor andere (veiligheids) werkzaamheden ingezet worden zoals toezicht op het gebruik van verplichte veiligheidsmiddelen, bezoekers- en leveranciersregistratie en visitatie van eigen medewerkers en die van leveranciers en onder-aannemers.